Archív článkov

výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM Tachty

23.12.2011 20:15
Obec T A C H T Y  v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom...
>>

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tachty

23.12.2011 20:09
Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Obec Tachty vypisuje výberové konanie na funkciu “Hlavný kontrolór obce Tachty“ v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva...
>>

Kniha prijatých faktúr IČO: 00649732 Obec Tachty Dátum : 04.08.2011 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2011-30.06.2011]

06.08.2011 13:24
>>

Informácie pre návštevníkov

24.07.2011 13:11
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.
>>

Webová prezentácia bola spustená

24.07.2011 13:10
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...
>>

Stránkové hodiny

01.07.2011 08:00
  Referentka: Alžbeta Pálová   Pondelok  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Utorok     8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Streda     8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Štvrtok    8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Piatok    ...
>>

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.